SVK WoonregT vzw

Werking:

SVK WoonregT vzw huurt woningen in op de private markt om tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. SVK WoonregT heeft momenteel 150 woningen in beheer in het werkingsgebied Tienen, Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw en is steeds op zoek naar bijkomende woningen (studio’s, appartementen en huizen).

De eigenaars die hun woning verhuren aan het SVK, maar ook de onderhuurders genieten van verschillende voordelen.

  • Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af volgens de woninghuurwet, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, zoals de stipte huurbetaling, het opstellen van een plaatsbeschrijving, het afsluiten van een brandverzekering, het herstellen van schade,…
  • Onderhuurders hebben een aparte huurovereenkomst met het SVK. Er is een verplichte woonbegeleiding, waarbij de onderhuurders worden ondersteund in hun rechten en plichten als huurder. Tijdens huisbezoeken worden het onderhoud en het naleven van de leefregels nauwgezet opgevolgd;
  • Zowel de eigenaar als de onderhuurder geniet voordeel op de onroerende voorheffing.
  • Indien de huurwoning toe is aan eventuele renovatie- of verbeteringswerken zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden; premies, fiscale voordelen en renteloze lening. Het SVK kan je hierin ondersteunen.
    • De dienstverlening door het SVK is gratis, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid en lokale overheden.

 

Klusploeg:

SVK WoonregT heeft een eigen klusploeg. Onze klusploeg biedt een stageplaats aan sociaal tewerkgestelden om werkervaring op te doen en technische kennis aan te leren.

De eigenaars en huurders worden ondersteund bij herstellings-en onderhoudswerken. Bij het einde van de huurovereenkomsten wordt ook de schade hersteld. Om deze redenen is er een ervaren ploegbaas en beschikt de vzw over heel wat gereedschap en materiaal. In 2000 werd onze eerste bestelwagen aangekocht. Na 16 jaar dienst heeft de klusploeg van het SVK nood aan een nieuwe bestelwagen. Zoals de foto’s aangeven is de oude bestelwagen niet meer te herstellen.

Ons SVK zou de aankoop van de nieuwe bestelwagen niet kunnen financieren zonder de steun van de Lions.