HUIZE LEVENSLUST VZW

Huize Levenslust vzw is een kleinschalige Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Orsmaal – Linter; wij bieden verblijf en contextbegeleiding aan kinderen en jongeren die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie niet in hun thuissituatie kunnen blijven. Wij begeleiden momenteel 12 kinderen en jongeren; in principe zijn de kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De hulp richt zich niet alleen naar de jongeren, maar ook naar het gezin en de ruimere context. Wanneer er realistische mogelijkheden aanwezig zijn werken we intensief samen met de bestaande context, en oriënteren we onze hulpverlening op een mogelijke terugkeer naar huis.

Maar Levenslust richt zich vooral op die kinderen die weinig perspectief hebben op een terugkeer naar huis. Nog steeds zijn er in onze maatschappij kinderen en jongeren die niet in hun eigen thuismilieu kunnen opgroeien en die omwille van omstandigheden geen vooruitzicht hebben op een (definitieve) terugkeer naar huis. Het gaat vaak om situaties waar ouders in de onmogelijkheid zijn om een klimaat te creëren waarin kinderen kunnen opgroeien, en dit omwille van (mentale) beperkingen, verslaving, psychiatrische problematiek, langdurig verblijf in gevangenis, ontzetting uit de ouderlijke macht… Soms hebben de kinderen al meerdere plaatsingen achter de rug, al dan niet samen met broers en/of zussen.

We creëren een veilige plek met een warm opvoedingsklimaat, waarin we er naar streven om kinderen ‘zo gewoon mogelijk’ te laten opgroeien, vanuit een perspectiefbiedende en gezinsvervangende context.

We opteren voor onze kinderen voor een ‘zo gewoon mogelijk’ leven. Dat betekent dat ze naar school gaan, of een alternatieve vorm van dagbesteding hebben.

We gaan voor elk kind op zoek naar een hobby waarbij zij hun krachten en talenten kunnen ontwikkelen. Dat kan voetbal zijn, scouts, paardrijden, dansen…

Dit alles vraagt natuurlijk heel wat vervoer. Onze huidige wagen heeft al heel wat kilometers op de teller en is aan vervanging toe. We willen de steun dan ook graag gebruiken voor de aankoop van een nieuwe wagen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een minibus met 9 zitplaatsen.